Preview Mode Links will not work in preview mode

Back To Love Podcast

Nov 24, 2021

Maar ik voel me schuldig, want ik heb het gevoel dat ik er nog niet alles aan gedaan heb.

Vorige week sprak is met Sascha, die dit tegen me zei. En ik kan me dit zo goed indenken.

Zeker omdat de gevolgen van een scheiding groot zijn, niet alleen voor jou, maar vooral ook voor de kinderen. Ook de gevolgen voor een...


Nov 17, 2021

Heb je wel eens het gevoel dat jouw partner jou verwijt dat hij/zij niet gelukkig is? Of, heb je zelf het gevoel dat jouw partner jouw geluk in de weg staat?

Think again. Dat kán namelijk helemaal niet: alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dat wist je wel, toch?

Wat doe je dan, als je tegen een dilemma...